Quạt âm trần đồng trục

/ Quạt âm trần đồng trục

Quạt âm trần đồng trục